Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Články

Několikrát jsem formou článků sdílela své názory a dosavadní zkušenosti v psychologické praxi, ale nenašla jsem v nich takové naplnění, jaké bych očekávala. Práce "tady a teď" je pro mě mnohem lákavější.
Na tomto místě uvádím své tři články pro internetový magazín Vitalia a především vás odkážu na stránky, které podle mého názoru užitečně a šikovně zpracovávají psychologická témata (stránky budou přibývat s nalézáním nových):

Vlastní články:

  • Styly výchovy
  • Psychosomatické obtíže
  • Zájmové činnosti dětí


  • Doporučené odkazy:
  • Psychohrátky
  • Doktorka.cz
  • Články na různá témata
  • E-psychologie