Co nabízím?

Má práce se na základě vyvíjející se poptávky rodičů a spolupracujících organizací nejvíce věnuje těmto oblastem:

  • diagnostika osobnosti, intelektových a dílčích psychických schopností u dětí od nejútlejšího věku do dospělosti
  • tzv. diferenciální diagnostika, tedy odlišení poruch/onemocnění vývoje
  • vývojová diagnostika dětí s postižením
  • diagnostika poruch autistického spektra
  • diagnostika rodinného systému
  • diagnostika a terapie psychosomatických potíží

Terapeuticky nejvíce vycházím ze systemické rodinné terapie a dále z práce s tělem (biosyntéza).

e-book Motýlí mapa

e-book Poruchy autistického spektra

Ochrana osobních údajů - GDPR

Podrobné informace o ochranně osobních údajů a o informovaném a poučeném souhlasu najdete zde.