Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Co nabízím?

Při terapeutické práci vycházím z absolvovaného výcviku systemické rodinné terapie, absolvovaných kurzů a seminářů práce s tělem, řady dalších vzdělávacích modulů; aktuálně absolvuji psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Biosyntéza mě kromě odborných dovedností učí velkému respektu k moudrosti těla, pokoře, pochopení.

Při diagnostice, která v naprosté většině předchází terapeutické práci, se řídím zavedenými odbornými východisky a postupy. Vycházím z mnoha zdrojů znalostí a praktických dovedností. Stále je co rozvíjet a zlepšovat, proto vítám možnost supervizí, kurzů, seminářů… Respektuji ochotu a neochotu dospělých klientů absolvovat dílčí diagnostické metody. Každý má právo a prostor rozhodnout se, co pro něj v danou chvíli je a není přijatelné.

Při své práci se řídím etickým kodexem své členské organizace Asociace klinických psychologů.