Co vám mohu nabídnout jako klinická psycholožka?

Hlavní náplní mé práce jsou diagnostická vyšetření dětí, dospívajících a dospělých.

Vzhledem k tomu, že nejčastěji spolupracujeme s dětmi, uvádím podrobnější informace pro rodiče dětí.

S některými klienty/rodinami navazujeme pokračující terapeutickou či poradenskou spolupráci, některé děti přicházejí na jednorázové vyšetření.

Jaká spolupráce probíhá?

  • Vývojová diagnostika
    Při tomto přístupu u dětí do tří let zjišťujeme, zda vývoj dítěte odpovídá chronologickému věku. Vývojovou diagnostiku používáme orientačně do tří let tzv. mentálního věku.
  • Cílené vyšetření
    Je zaměřené na potíže, které sledují rodiče, lékaři, dále pedagogové; vyšetření se provádí i na prvotní podnět pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, dále rané péče, specializovaných pracovišť, která poskytují péči dětem s autismem.
  • Kontrolní vyšetření
    Opakovaně probíhají vyšetření u dětí, kde potřebujeme sledovat další vývoj jako takový, dále i vývoj přidružených potíží, které jsou takzvaně dané a nelze je odstranit (vývojové poruchy, mentální retardace), ale lze udělat maximum pro to, aby se minimalizovaly. Kontrolní vyšetření nabízíme taktéž z preventivních důvodů, například u dětí s neurologickými onemocněními (epilepsie, DMO).
  • Terapeutická spolupráce
    Navazuje vždy na diagnostické vyšetření (nemůžeme léčit, když nevíme co) a mívá různou podobu od krátkodobého poradenství po dlouhodobou spolupráci podle povahy potíží, možností rodin/klientů.

Rodiče se často ptají, jestli můžu vyšetření zaměřit na nějakou oblast, nejčastěji se ptají na autismus. Klinickopsychologické vyšetření má vždy být celostně zaměřené, tj. pojmenovává, co se dítku děje, lidově řečeno co s ním je z psychologického hlediska.

Nevybíráme si zaměření diagnostického přístupu, naopak diagnostika nás vede k pojmenování potíží, ať jsou jakékoli.

Považuji za důležité říct, že cílem vyšetření není dát dítěti či dospělému nálepku, strčit je do šuplíku s diagnózou. Mějme na paměti, že klinická psychologie je zdravotnické zařízení, takže přístup zdravotního systému vyžaduje pojmenování potíží, projevů v rámci diagnostické klasifikace, ale jejím cílem, alespoň z mého hlediska, vždy je pojmenovat, co se děje, abychom se mohli zaměřit na hledání řešení.

Když nevíme, co se odehrává, nemůžeme efektivně hledat cestu.

Z pohledu motýlí "terminologie" potřebujeme hledat květiny, aby motýli věděli, kam si sednout, jakým místům se naopak vyhnout.

Jak vlastně vyšetření probíhá?

Jaká je nabídka ambulance pro dospělé?

Realizuji psychologickou diagnostiku dospělých, přičemž psychologické vyšetření probíhá zpravidla na základě lékařského doporučení, primární indikací je posouzení zdravotního stavu z psychologického hlediska.

Osobní; partnerské či párové poradenství nabízejí manželské a rodinné poradny, kontakty uvádí například www.psychoportal.cz, dále psychologicko-sociální poradenství, viz Registr poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji zde.