Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Je možné přijít i bez potíží?

Samozřejmě!
Výhodou psychologie je totiž to, že má pestrou nabídku pro každého.
Zmapovat si strukturu rozumových schopností a získat zpětnou vazbu na osobnostní dispozice čili povahu je užitečné pro každého z nás. Toto mapování je mimo jiné běžnou součástí vyšetření při rozhodování o budoucí škole, při volbě povolání. Používají se podobné testy jako při vyšetření v případě potíží.

Co získáte?

  • Přehled struktury rozumových schopností vašeho dítěte
  • Doporučení pro optimalizaci školní přípravy
  • Doporučení konkrétních úkonů a činností k další práci a hře
  • Porovnání tzv. mentálního věku s chronologickým
  • Zpětnou vazbu k osobnosti dítěte
  • V případě zájmu též zpětnou vazbu k výchovnému přístupu