Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Poruchy autistického spektra – doporučená literatura pro rodiče

Nabízím vám výběr literatury, z něhož můžete načerpat informace, inspiraci, podněty, pomoc:

Hrdlička, Michal; Komárek, Vladimír: Dětský autismus. Praha, Portál: 2014.Attwood, Tonny: Aspergerův syndrom. Porucha sociálních vztahů a komunikace. Praha, Portál: 2005, 2012.Thorová, Kateřina: Poruchy autistického spektra. Praha, Portál: 2012.
Bagdon, Allen D.; Gamon, David: Když mozek pracuje jinak. Specifické mozkové poruchy nebo různé odchylky od běžného fungování mozku. Praha, Portál: 2006.

Bondy, Andy; Frost, Lori: Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha, Grada: 2007.

Hladká, Lenka: Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. Ladislav Pavlištík, 2008.Howlin, Patricia: Autismus u dospívajících a dospělých. Cesta k soběstačnosti. Praha, Portál: 2005.Mikoláš, Přemysl: Autismus – Aspergerův syndrom: psychologie rozvoje dovedností pro život. Ostrava, Montanex, 2014.Pálová, Helena: Děti s autismem v české škole (metodická příručka pro učitele). Frýdlant, Mateřské centrum pro děti s postižením, 2011.Preissmann, Christine: Život s Aspergerovým syndromem. Příběh psychoterapie. Praha, Portál: 2010.Richman, Shira: Výchova dětí s autismem. Aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.Schopler, Eric: Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami – Příručka pro učitele i rodiče. Praha, Portál, 2011.Straussová, Romana: Obrázkový slovník pro nácvik porozumění řeči a rozvoj pasivní slovní zásoby: jídlo. Praha, APLA Praha, Střední Čechy, 2012.Urbanovská, Eva: Jak pracovat se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.