Psychologie

Pro rodiče

Zastávám názor, že je třeba rodičům vysvětlit, co se bude při vyšetření dít, aby mohli být v klidu, že se jejich dětem nebude dít nic, co by si nepřáli. Vyšetření je samozřejmě alespoň částečně založeno na výkonu, tomu neunikneme. Kromě toho se při vyšetření sleduje, jak dítě překonává překážky, kdy a jak si poradí samo, kdy ne; co potřebuje k tomu, aby dokončovalo úkoly, co se mu daří lépe, v čem potřebuje podporu… Sledovaných proměnných je spousta a shrnují se při rozhovoru s rodiči nebo rodičem po vyhodnocení získaných podnětů a informací.
Při prvním setkání pojmenujeme, co rodiče potřebují, co očekávají, jak bude probíhat setkání s dítětem. Vytvářím si první pracovní hypotézy a podle nich volím materiály.

Důraz kladu na to, aby dítě mělo ze setkání převážně pozitivní zážitek, aby psychologie nebyla žádný strašák, ale pomocník. Vždy je za co dítě pochválit či ocenit a rodiče také. Pokud dítě nechce být na vyšetření pochopitelně možné, aby rodič zůstal. Dvě místnosti, které tvoří pracoviště, umožňují i tu variantu, že rodič nebude na dohled, ale zůstane na dosah. Někdy sama požádám rodiče, aby zůstal, někdy si přeje zůstat rodič sám.

Postupy nejsou pevně dané, pružně vycházím z aktuální situace, možností a potřeb klientů.


Doporučená literatura: výchovná témata

Doporučená literatura: porucha pozornosti s hyperaktivitou

Doporučená literatura: poruchy autistického spektra