Psychologie

Rozvodové procesy

Vzhledem k přibývajícím žádostem rodičů o zprávy "pro soud" vnímám povinnost zdůraznit poslání klinické psychologii v péče o pacienty: klinická psychologie spadá do oboru zdravotnictví, kliničtí psychologové provádějí diagnostickou a léčebnou péči o děti a dospělé v oblasti zdravotní, nikoli sociální péče.

Klinická psychologie vůbec nespadá do sociální oblasti, kam naopak patří orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální centra a poradny.

Nevystavuji tedy zprávy pro účely řízení ohledně svěřování dětí do péče ani sporů v této oblasti. Samozřejmě ke mně přicházejí děti s psychickými potížemi, které se nacházejí v rozvodové fázi rodičů, ale v mé kompetenci je diagnostika a léčba potíží dětí, nikoli rozhodování o tom, kdo je tzv. vhodnější či "lepší" rodič.
Pro účely řešení takovýchto sporů lze doporučit služby mediátorů.