Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Výchovné vedení – doporučená literatura pro rodiče

Nabízím vám výběr literatury, z něhož můžete načerpat informace, inspiraci, podněty, pomoc:

Sharry John: Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících
Brno: Computer Press, 2006Kopřiva Pavel: Respektovat a být respektován
Kroměříž: Spirála, 2010Plummer Deborah: Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres
Praha: Portál, 2013Michalová Zdeňka: Předškolák s problémovým chováním
Praha: Portál, 2012Prekopová, Jiřina: Malý tyran
Praha: Portál, 2014produkce nakladatelství Návrat domů

Čtení též pro zamyšlení nad vlastními vývojovými procesy:
Chvála, Vladislav; Trapková, Ludmila: Rodinná terapie psychosomatických poruch. Rodina jako sociální děloha
Praha: Portál, 2004Vývojová psychologie:

  • West, G. Kenneth: Dobrodružství psychického vývoje. Kapitoly z vývojové psychologie. Praha: POrtál, 2002  • Vágnerová, Marie: Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012  • Říčan, Pavel; Krejčířová, Dana: Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 2006