Kdo jsem

Jsem dětská klinická psycholožka, klinická psycholožka a psychoterapeutka, akreditovaná rodinná a systemická terapeutka.

Od ukončení studia jednooborové psychologie na FF UK v Praze jsem absolvovala a absolvuji další vzdělávání v různých oblastech svého oboru, jednak podle profesních priorit a jednak podle svých zájmů, na něž pracovně navazuji.

Průběžně absolvuji supervize v diagnostickém i terapeutickém přístupu.

 

Systematické vzdělání a vzdělávání:

·        Atestace z dětské klinické psychologie

·        Atestace z klinické psychologie

·        Atestace ze systematické psychoterapie, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

·        Komplexní psychoterapeutický výcvik Institutu rodinné terapie v rodinné a systemické terapii akreditovaný pro zdravotnictví

·        Základní psychoterapeutický výcvik Český institut biosyntézy

 

...