Jsem dětská klinická psycholožka, klinická psycholožka a psychoterapeutka, akreditovaná rodinná a systemická terapeutka.

Od ukončení studia jednooborové psychologie na FF UK v Praze jsem absolvovala a absolvuji další vzdělávání v různých oblastech svého oboru, jednak podle profesních priorit a jednak podle svých zájmů, na něž pracovně navazuji.

 

Systematické vzdělání a vzdělávání:

·        Atestace z dětské klinické psychologie

·        Atestace z klinické psychologie

·        Atestace ze systematické psychoterapie, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

·        Komplexní psychoterapeutický výcvik Institutu rodinné terapie v rodinné a systemické terapii akreditovaný pro zdravotnictví

·        Základní psychoterapeutický výcvik Český institut biosyntézy

 

Diagnostické a psychoterapeutické kurzy:

trvá – diagnostické a terapeutické supervize

2020: kurz Epigenetika a psychosomatika (ČIB Praha)

2020: Školicí a výcvikový kurz testové metody IDS-P (Testcentrum Praha)

2019: Biosyntéza pro práci s dětmi (ČIB Praha)

2016-2018: Psychologická vývojová diagnostika (FN Brno)

2016: Školicí a výcvikový kurz testové metody IDS (Testcentrum Praha)

2016: Školicí a výcvikový kurz testové metody SON-R (Testcentrum Praha)

2015-2016: Vývojová psychopatologie (IKP Praha)

2015: TAT a odvozené metody (Testcentrum Praha)

2015: ukončení základního výcviku v biosyntéze (ČIB Praha)

2014: Developing strength through boundaries (Internationales Institut für Biosynthese, Heiden, Švýcarsko) – specializovaný kurz ve spektru biosyntézy

2014: Kurz pro administraci a kódování na klinické úrovni psychodiagnostického testu pro poruchy autistického spektra ADOS-2 (Hogrefe/Beginning with A, Velká Británie)

2014: Certifikovaný kurz Wechslerovy škály (IKP Praha)

2014: Certifikovaný kurz v MMPI-2 (IKP Praha)

2013: Certifikovaný základní kurz Rorschachovy metody (IKP Praha)

2012: Psycholog ve zdravotnictví (FF UK Praha)

2012: ukončení psychoterapeutického výcviku Institutu rodinné terapie v rodinné a systemické terapii Praha

2011: Aspekty práce s traumatem v biosyntéze (Český institut biosyntézy)

 

 

...