Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Jak pracuji?

Při své práci kladu velký důraz na respektování hranic klientů, na zohledňování jejich možností a případných omezení. Vzájemnou spolupráci předem nevymezuji, pokud si to situace nežádá; nemívám potřebu předem specifikovat dobu trvání či počet sezení.
Předem ani nevymezuji témata, s nimiž pracuji a nepracuji, ale samozřejmě neumím obsáhnout všechno, takže v případě, kdy nemám kapacitu, možnosti nebo dospěji k závěru, že klientům lépe pomůže jiný odborník, například specializovaná pracoviště s výbornými možnostmi, je neváhám doporučit ke konkrétním odborníkům jinam.


S klienty ke mně nepřichází "další případ", ale lidé s novým, cenným příběhem. Řada klientů mívá tendence své problémy bagatelizovat, poukazují na to, že jiní lidé se mají mnohem hůř. Namítám, že každý žijeme ve svém prostředí, máme svou realitu, a když budeme brát ohledy na problémy druhých a sebe odsouvat do pozadí, nepomůžeme tím ani sobě, ani jim. Problémy a starosti každého z nás jsou stejně důležité jako život kohokoli jiného.