Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Knihy jako pomocníci

V knihách můžeme najít cennou pomoc, užitečné tipy, umějí nám otevírat dveře dál, v neposlední řadě přinášejí podnětné otázky. Knihy moc ráda půjči klientům a vítám jejich inspiraci a tipy na doplnění knihovny.
Uvádím knihy, které jsem překládala a dobře je znám, časem přibudou doporučení na další tituly.

Sandra L. Brown – Jak poznat nebezpečného muže, dřív než se zamilujete, MOTTO, 2012
Autorka nabízí čtenářkám čtivou a velmi podnětnou knihu o mužích, s nimiž nelze vést zdravý a spokojený vztah. Nazývá je nebezpečnými partnery a dělí je do osmi přehledných kategorií: neodbytná přísavka, bezradné dítě, citově nedostupný muž, muž s dvojím životem, duševně nemocný muž, závislý muž, násilník a tyran, citový predátor.
Vysvětluje čtenářkám, jaké ženy tyto muže přitahují, proč mužům jejich chování vychází a prochází, jaké jsou varovné příznaky v chování nebezpečných mužů. Samozřejmě uvádí i možnosti, jak se bránit. Knihu velmi názorně a ilustrativně doplňuje skutečnými příběhy.
Čtenářkám nabízí klíčové informace o:
– povaze a chování osmi kategorií nebezpečných mužů
– důvodech, které ženy vrhají do náruče nebezpečných mužů
– nutnosti upřímně reflektovat své dosavadní partnerské volby
– významu sestavení vlastního seznamu nebezpečných mužů
– možnostech podpory při snaze docílit bezpečného vztahu
– možnostech odchodu ze vztahu s nebezpečným mužem
Knihu doplňují skutečné příběhy, jednoduchá cvičení a přehledné seznamy. Kniha je určena všem ženám, které absolvovaly nebezpečný vztah a znovu chtějí získat kontrolu nad svým životem.


John Sharry – Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících, Computer Press, 2006
Vynikající kniha pro všechny rodiče. Každý tu najde své téma. Pro názornou představu uvádím obsah:
1. část Rodič malého dítěte
1. krok Poskytování pozitivní pozornosti
2. krok Hra a cenné chvíle s dětmi
3. krok Povzbuzení a chvála
4. krok Práce s odměnami
5. krok Vymezování pravidel a jejich důsledné dodržování
6. krok Ignorování zlobivého chování
7. krok Brzda a další výchovná opatření
8. krok Rodinné porady a rodinná setkání

2. část Rodič dospívajícího dítěte
9. krok Porozumění dospívajícím
10. krok Upevňování vztahu s dospívajícími
11. krok Poznávání dospívajícího potomka
12. krok Podporování dospívajících
13. krok Efektivní komunikace
14. krok Zvládání konfliktů
15. krok Projednávání pravidel a stanovování hranic
16. krok Řešení problémů/diskutování
Dočerpávání sil
Rodiče, pečujte i o sebe
Pomoc a podpora pro rodiče


Susan Forwardová – Když nám rodiče ničí život, MOTTO, 2008
Jedovatí rodiče jsou neschopní, manipulující ustavičně kontrolující, obviňující, závislí na alkoholu, zneužívající děti tělesně nebo duševně. Knížka Susan Forwardové ovšem není o rodičích, kteří dělají všechno špatně.
Každý rodič někdy udělá chybu, i kdyby se snažil sebevíc. Každý rodič někdy svého počínání lituje, tomu se nevyhne nikdo z nás. To prostě jsou lidské bytosti. Mezi námi však žijí i toxické bytosti. Toxičtí rodiče se k dětem chovají špatně víceméně pořád. Narušují jejich vývoj, dávají jim velmi špatné příklady do života. Jejich děti zpravidla vcházejí do dospělého života s pocitem, že za nic nestojí, nikdo je nemá rád, nic nedokážou.


Margrit Lipczinsky, Helmut Boerner – Úspěch a sebepoznání. Rozvoj v soukromém i profesním životě, Grada, 2008
Kniha je určená čtenářům, kteří se chtějí nejen teoreticky, ale i prakticky více poznat, podniknout pomyslnou cestu do svého nitra. Je pro lidi, kteří rádi přemýšlejí o sobě a o svém životě, mají chuť se poznávat, kladou si otázky "Kdo vlastně jsem?", "Co od sebe a od života chci?". Autoři čerpají z hlubinné psychologie Carla Gustava Junga.


John Townsend – Kazisvěti našeho života, Návrat domů, 2006
Kazisvěti se vyskytují v různých podobách, jsou jimi muži i ženy, přesto mají jedno společné: jejich chování pokouší naši trpělivost, někdy ani nevíme kudy kam a nejraději bychom za sebou zabouchli dveře a nikdy se nevrátili.
Kazisvětem však zároveň bývá člověk, na němž nám záleží: životní partner, rodič, nadřízený, přítel.
V této čtivé knize autor nabízí:
– odborné vedení, abyste svému kazisvětovi lépe porozuměli,
– empatickou pomoc při hledání správného přístupu ke kazisvětovi,
– smysluplnou a realistickou naději na změnu,
– podporu a rady při realizování nezbytných změn.


Tituly z produkce Easton považuji za šikovné praktické tipy:
Paul McKenna

  • Stres pod kontrolou, Eastone, 2010
  • Autor zastává názor, že každý z nás prožívá nějaký stres, ale jen málo lidí se s ním umí účinně vypořádat. Podle něj padesát procent důvodů, které vedou lidi k lékaři, pramení ze stresu. Při jedné vědecké studii se dokonce ukázalo, že ve stávajícím ekonomickém klimatu jsou lidé nemocní v důsledku stresu mnohem více než kdykoli předtím.
    Paul McKenna provádí čtenáře jak zákulisím stresu, jeho příčinami i projevy, tak i možnostmi, jak se stresem efektivně nakládat, aby člověk pod jeho tíhou neklesal na kolena. Nabízí řadu cvičení a technik a začleňuje je do každodenního života tak, aby byly co nejvíce využitelné v praxi. Nevyžaduje a neočekává od čtenářů, že od základu změní život, naopak jim nabízí postupy, jak malými krůčky dospět k většímu klidu a vnitřní pohodě. Tuto knihu si klienti v poradně rádi půjčují.


  • Pomůžu vám zhubnout – definitivně, Eastone, 2010
  • Při nabídce překladu této knihy jsem zajásala, že se konečně setkávám s programem hubnutí, který je originální, osobitý, jehož cílem je snížení hmotnosti a její trvalé udržení, a hlavně ? pracuje s psychologickými faktory. Nestaví na omezování a odříkání, nýbrž na sebepoznání, pochopení, objevování. Nedělí snahy na špatné a správné. Učí lidi vnímat potřeby, v podstatě se v sobě rozhlížet a učit se chápat sebe samé. Knihu doprovází CD s praktickým nácvikem metod.