Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

S čím lidé nejčastěji přicházejí?

Témata a potíže přicházejí spíš v určitých obdobích, než že by některé trvale převládaly. Některá témata se samozřejmě opakují více. Nikoho jistě nepřekvapí, že k nim patří především deprese. Častou příčinou, proč lidé vyhledávají psychologickou spolupráci, jsou zdravotní obtíže, u nichž se nenacházejí adekvátní fyzické příčiny a zdroje, dále problémy se spánkem.
Tématem, jemuž se často věnujeme, jsou výchovné obtíže, problémy ve škole, změny chování a prožívání dětí v rozvodových situacích (před rozvodem, v jeho průběhu i po něm, dále v situaci, kdy následné uspořádání a kontakt s rodiči není pro dítě optimální). Rodiče rovněž zajímá zralost dětí před nástupem do první třídy. Další oblastí jsou osobní potíže, nespokojenost s některým aspektem vlastního počínání, myšlení nebo prožívání, obavy, starosti v tomto směru a to jak ze strany samotného člověka, tak ze strany rodiny, blízkých osob.
V partnerské oblasti jsou častým tématem vzájemné neshody partnerů, zvažování rozvodu či rozchodu; doplněné rodiny a také soužití více generací.
Naopak málo častým, i když velmi výtěžným tématem je snaha či touha více se poznat, lépe "v sobě číst", poznat motivy určitých reakcí, tendencí, chování v určitých situacích. Tato práce bývá velmi nosná a přínosná. Důvěrně ji – a její výhody – znají psychologové a další, kdo absolvují sebepoznávací psychoterapeutický výcvik, jehož součástí je povinné absolvování určitého počtu vlastní terapie.
Náznakem či střípkem této tendence bývá kariérové poradenství, takzvaná volba povolání.