Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Praktické knihy pro každodenní využití

Miller, Arnold; Smith, Theresa C.: 101 tipů pro rodiče dětí s autismem. Účinná řešení každodenních problémů. Praha, Portál: 2016
Autoři nabízejí rodičům, pečujícím osobám a také odborníkům konkrétní možnosti při řešení skutečně každodenních obtíží s chováním, prožíváním a také myšlením dětí ? a podle mého názoru též řady dospělých ? s poruchou autistického spektra (PAS).
Oblasti, na něž se zaměřili, rozdělili na pozornost, komunikaci a interakci, na práci se vztekem a stresem obecně. Neopomíjejí samozřejmě ani rozvoj komunikačních dovedností a prožívání. Stručně seznamují čtenáře s Millerovou metodou, porovnávají ji aktuálně s velmi rozšířeným přístupem ABA (aplikovaná behaviorální analýza). Jednotlivé rady prokládají doplňujícím vysvětlením, příklady i obecnými informacemi k tématu.
Za velký přínos titulu považuji zaměření autorů na zdánlivé drobnosti, které nám však při péči o děti s PAS mohou snadno uniknout nebo také výrazně komplikovat domluvu a spolupráci; například zdůrazňují, abychom si při potížích dítěte s navazováním a udržením očního kontaktu podávali předměty ve výši svých očí a vedli je tak k automatizaci pohledu do očí druhého člověka. Ve stejném duchu můžeme podpořit rozvoj kreslení tím, že dětem pod průsvitný papír vložíme předlohu, která by je mohla podnítit k obkreslování. A když děti chválíme, nezapomeňme konkrétně pojmenovat za co, nejen dítko ocenit obecnou pochvalou.
Kvalitu textu částečně komplikuje nevysoká kvalita překladu na stylistické rovině, nejspíše ve snaze o co nejvěrnější převod obsahu. Do textu takto rušivě zasahují neobratná vyjádření a spojení, kombinace laických a odborných pojmenování. Obsahově však kniha nabízí podnětná, prakticky využitelná, konkrétní doporučení.
Knihu po obsahové stránce doporučuji všem, kteří e v soukromém i pracovním životě setkávají s dětmi i dospělými s poruchou autistického spektra.Bleach, Fiona: Každý jsme jiný. Pasparta: 2011
Názorná, konkrétní, lidsky vysvětlující kniha nejen pro sourozence dětí s autismem. Vyprávění a vysvětlení uvítají i dospělí, ať laici, či odborníci.
Výborná kniha, velmi ji doporučuji.Attwood, Tonny: Aspergerův syndrom. Porucha sociálních vztahů a komunikace. Praha, Portál: 2005, 2012
Prakticky orientovaná kniha pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem.
Slovy autora:
Lidé s Aspergerovým syndromem vnímají svět jinak než ostatní. Připadáme jim zvláštní, jsme pro ně záhadou. Proč jim neřekneme, co chceme? A proč jim říkáme tolik věcí, které nemyslíme vážně? Proč tak často mluvíme o zbytečnostech, které ani nic neznamenají? Proč znervózníme a jsme netrpěliví, když nám člověk s Aspergerovým syndromem líčí stovky fascinujících informací o jízdních řádech, číslech vyrytých na pouličních lampách po celé zemi, různých druzích mrkve nebo o pohybech planet? Jak je možné, že zvládáme směsici světelných, zvukových, čichových, dotykových a chuťových podnětů, aniž bychom se zmítali ve zmatku? Proč nás zajímá postavení lidí ve společnosti, když můžeme s každým jednat stejně? Proč máme tak složité citové vztahy? Proč používáme tolik komunikačních signálů a jak je možné, že se v nich vůbec vyznáme? A proč ve srovnání s lidmi s Aspergerovým syndromem uvažujeme tak nelogicky?
Jistě, lidé s Aspergerovým syndromem představují menšinu populace. Způsob, jakým vnímají svět, je plně pochopitelný jen pro ně. My na nich můžeme mnohé obdivovat a nemálo skutečností nás i mate, protože se dostávají do rozporu s běžným, tradičním způsobem myšlení, cítění a chování. Neumějí se změnit a řada z nich by ani nechtěla. Přesto potřebují pomoc, aby se lépe orientovali ve světě, přizpůsobili se mu a mohli své schopnosti účelně využívat. Potřebují pomoc, aby si dokázali naplňovat sociální potřeby, aniž by se dostávali do konfliktů s ostatními, a aby se přinejmenším do určité míry dokázali v dospělosti osamostatnit a navázat přátelské vztahy.Kops, Petr; Kopsová, Kamila: Jak se krotí tygr. Edika: 2015
Knížka pro děti, rodiče i pedagogy. Vítejte ve škole krotitelů tygrů! Tato škola je vhodná opravu pro všechny, pro děti a dospělé, pediatry, pedagogy a rodiče. Lekce vycházejí ryze z praktických zkušeností kvalifikovaných krotitelů s praxí, proto nejde o žádné teoretizování. V několika lekcích se naučíte zacházet s tygry, chápat je, rozumět jim a spolupracovat s nimi. Pokud zvládnete alespoň jednu lekci, uvidíte, že se život ve vaší rodině může velmi příjemně změnit. Pokud se dostanete až na konec, tak zaručeně svého tygra ochočíte a uvidíte, že i tygr může být přátelský.Matějček, Zdeněk: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha, HH: 2011
Tělesná postižení nebo nemoc připravují pro člověka náročnější životní situace. Zvýšené nároky však přinášejí i určitá specifická nebezpečí. Podstatné v psychologii a pedagogice tělesných či smyslových postižení a nemocí u dětí je porozumění jejich životní situaci. Velice záleží na chování zdravotnických pracovníků vůči pacientům - toto chování může léčebné výsledky umocňovat, ale bohužel také znehodnocovat. Kniha je určena studujícím zdravotnických škol a všem, kdo jakkoliv přicházejí do styku s dětmi nemocnými či se zdravotním postižením.Moor, Julia: Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem. Praha, Portál: 2010
Dítě s autismem mívá poměrně omezené zájmy, které se navíc liší od zájmů jeho zdravých vrstevníků. Zaujetí repetitivními činnostmi, malá tolerance vůči změnám a ulpívání na leckdy nepochopitelných rituálech a rutinách se projevuje i v jeho hře, která mívá často charakter prosté manipulace s předměty. Hry a zájmové aktivity je proto třeba přizpůsobit potřebám a možnostem dítěte s poruchou autistického spektra. Kniha Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem představuje velkou řadu aktivit, které jsou upraveny "na míru" schopnostem a vidění světa dětí s autismem. Julia Moor je psycholožka a učitelka, pracovala s dětmi s poruchami učení a s autismem. Její syn má diagnostikovaný vysokofunční autismus.Patrick, Nancy J.: Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického centra. Praha, Portál: 2011
Člověk s autismem má potíže s tím, aby dobře porozuměl tomu, co vidí, slyší a prožívá. Potíže vyplývající z poruchy autistického spektra (PAS) výrazně ovlivňují zvládání běžných sociálních situací, do kterých se lidé dostávají. Nedorozumění vedou ke konfliktům a desinterpretacím, případně k izolaci člověka s PAS. Autorka nabízí tipy a strategie pro zvládání každodenních situací.Pešek, Roman: Kyslíková maska pro rodiče dětí s AS. Praha, Pasparta: 2013
Péče o dítě s Aspergerovým syndromem je pro rodiče a další blízké osoby nejen velkou zátěží, ale i výzvou pro jejich osobnostní růst. Pro rodiče může být jejich dítě zrcadlem, které odráží riziková a slabá místa nejen jejich osobnosti, ale i jejich přístupu k sobě samému, k životu a ke druhým lidem obecně.Thorová, Kateřina: Výjimečné děti - Aspergerův syndrom. Praha, APLA: 2010
Základní informace o příčinách a projevech Aspergerova syndromu spolu s doporučeními a strategiemi, jak případné obtíže zvládat.Hladká, Lenka; Pavlištíková, Alena: Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. Proboštov, Ladislav Pavlištík: 2008