Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Co jsem překládala

Z anglického a německého jazyka:

  • psychologické texty všech stupňů odbornosti – mou oblíbenou oblastí jsou populárně naučné knihy

  • nyní již jen příležitostně překládám beletrii pro dospělé

  • překládala jsem beletrii pro děti

  • další zakázky z obou jazyků včetně kombinací obou (například překlad záznamových sešitů a části manuálu k diagnostické metodě ADOS-2 – Testcentrum; skórovací dotazník demokraticky řízených organizací – WorldBlu ; diagnostické, hodnotící dotazníky – Asystems; výukové materiály – WAIS III, metoda EMDR, vzdělávací program – Hochschule Fresenius; citáty pro kalendář – LMC)

  • Ve spolupráci s Českým institutem biosyntézy jsem tlumočila semináře a výcvikové unity a překládala výcvikové materiály, odborné články.