Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Odborná literatura

Při volbě odborné literatury mám vždy štěstí na nosná a zajímavá témata, navíc přehledně a srozumitelně zpracovaná.

Katharina Bäcker-Braun – GRADA
Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let (Spiele und Ideen für Kopf, Herz und Hand), 2014
Katharina Bäcker-Braun nabízí čtenářům praktickou knihu plnou nápadů pro celkový rozvoj dětí v předškolních zařízeních. Děti v předškolním věku se intenzivně zajímají o svět kolem sebe, o přírodu se všemi jevy, které k ní patří. Proto právě tento široký záběr pojímající nejrůznější možnosti poznávání tvoří těžiště knihy.
Kniha se konkrétně zaměřuje na systematické rozvíjení osmi druhů inteligence, které autorka podle vzoru Howarda Gardnera rozděluje na tyto oblasti: vnímání, hudba, prostor, příroda, duchovno, pohyb, řeč, matematika.
Struktura knihy postupuje od obecného seznámení s tematikou po důkladně propracované tipy, doporučení, cvičení i návody, jak pracovat s dětmi, aby se zábavnou formou seznamovaly s prostředním, v němž žijí, s přírodou, běžnými i méně běžnými jevy, a současně se učily formou odpovídající jejich vývojové úrovni.
Knihu nemusejí využívat pouze předškolní zařízení, též maminkám poslouží jako výborný pomocník pro poznávání i zábavu dětí. Inspirace se navíc nemusí omezovat jenom na předškolní věk, ale lze z ní čerpat i pro starší děti, ne-li též pro dospělé.


Julia Willerton – GRADA
Psychologie mezilidských vztahů (The Psychology of Relationships), 2013
Julia Willerton ve své učebnici nabízí komplexní přístup k mezilidským, či konkrétněji řečeno osobním vztahům. Provází čtenáře všemi fázemi vztahu, nabízí velmi široký teoretický záběr doprovázený četnými studiemi a výzkumy, které zasazují teoretický rámec do praktického kontextu.
Na rozdíl od mnoha jiných učebnic neopomíjí mezikulturní aspekty a velkou pozornost věnuje též homosexuálním párům, jejichž vztahy porovnává se vztahy heterosexuálními. Autorka se dále zabývá vlivem vztahů na nejrůznější aspekty našeho života, poskytuje velký prostor psychologii zdraví a zamýšlí se nad tím, v čem se liší určité životní aspekty jedinců, kteří žijí ve vztahu nebo sami.
Tato učebnice má mnohé co nabídnout nejen studentům, nýbrž i odborníkům v oboru, protože téma vztahů rozšiřuje nad běžně pojímaný rámec.


Dan Hill – Fragment
Emocenomie (Emotionomics), 2010
Emoce byly až příliš dlouho skrývány za zavřenými dveřmi a místo nich byla upřednostňovaná racionalita a výkonnost. V době komodifikace ? proměny toho, co obvykle není komoditou, na zboží či objekt směny ? je však přímo nezbytné pomyslné dveře otevřít a pozvat emoce ven. Na emocích totiž záleží a Emocionomie jejich význam v obchodním světě podrobně a výmluvně osvětluje.
Knihu, která se primárně zaměřuje na aplikaci emočních složek v oblasti marketingu, reklamy a prodeje, doplňuje řada nápaditých ilustrací, výmluvných citací i přehledných tabulek a grafů, sloužících jako dokreslení údajů na poli neurověd, obchodu a mezilidských vztahů.
Čtenáři získají zajímavé a mnohdy i zcela netušené informace o emocích: v pojetí značky, podobě nabídek, dále v reklamě, maloobchodě, službách i internetovém prodeji. Nechybějí ani aplikace na pracovišti, pohled na způsob vedení organizací, řízení zaměstnanců, výběr nových zaměstnanců, jednání ředitelů a nadřízených obecně.
Kniha seznamuje čtenáře s konkrétními postupy, především s kódováním emocí ve výrazu tváře, které rozsáhle aplikuje společnost Sensory Logic (jejím zakladatelem je právě Dan Hill).


Saul Kassin – Computer Press
Psychologie, 2009
Saul Kassin nabídl výstižného a přehledného průvodce základy psychologie.