První slůvka – kdy a jak?

Jak dítka začínají mluvit? Co a kdy povídají?

Počítali jste někdy slůvka? Videa bývají výborná.

 

Shrňme si „tabulkové“ údaje, které platí pro většinu dětí:

 

− od dvou měsíců dítě brouká, vyslovuje jednoduché samohlásky a různě je začíná spojovat

− po dosažení půl roku začíná dítko sdělovat slabiky, které končí samohláskou (například tolik známé „ba“), začíná napodobovat zvuky, např. když se někdo směje, zakašle, kýchne

− od 8. měsíce můžeme očekávat první slůvko, které skutečně nese význam, další přibude o měsíc až dva později

− kolem 10. měsíce začíná dítko používat žargon, což je jeho řeč, která je pro druhé nesrozumitelná; dítko mluví se slabikách, důrazně rozlišuje intonaci

− v roce mívá dítko šest slov s významem a žargon má pestrou melodii, dítko užívá otázky, používá různé intonace vět

− v 18 měsících mívá dítko 20 až 30 slov

− ve 24 měsících dítko užívá 200−300 slov (pak už se slova těžko počítají) a do konce dvou let o sobě dítě mluvívá ve třetí osobě, tedy „já“ začíná používat od 3. roku

− Kolem 24. měsíce dítko postupně začíná skládat slova do jednoduchých vět, která obsahují slovesa. Velkým zlomem je, že děti začínají popisovat, co právě dělají, např. „Áňa vaří“.

− Přibývají otázky „co“, postupně s blížícím se třetím rokem přijde slůvko „proč“.

− ve 3 letech rozumí asi 900 slovům, používá na 500 slov

„Jako klinická psycholožka pomáhám rodičům překonávat vývojové, psychické i emoční obtíže dětí; efektivně zvládat výchovu rozumem i srdcem.“ Příběh o mně si přečtěte tady >>