Raná péče

Raná péče poskytuje pomoc rodinám dětí, které provází ohrožený vývoj nebo postižení. Nabízí též odbornou pomoc. Službu zajišťují poradkyně rané péče, a to terénní formou, tj. docházejí do rodin dětí. Spolupráce může probíhat i v prostorách rané péče podle potřeby a dohody.

Jaký je věk dětí? Od narození do sedmi let.

Jak se péče hradí? Podle zákona č. 108/2006 Sb. je poskytována bez úhrady. Doplňující aktivity, nabídky, možnosti jsou hrazeny podle sazebníku.

Jaké si raná péče klade cíle?

  • podporu pro rozvoj dítěte
  • odborné služby poskytované v domácím prostředí
  • včasné předávání informací, poskytování pomoci – včetně doporučených kontaktů na navazující odbornou péči
  • rodiče se aktivně podílejí na spolupráci, nejsou pasivními příjemci péče

Souzním s názorem Společnosti pro ranou péči: „Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.“

Jak vlastně spolupráce probíhá?
Po dohodě prvního setkání se zmapují schopnosti a dovednosti dítěte, dále potřeby dítěte i rodiny. Ve spolupráci se specialisty proběhne zhodnocení vývojové úrovně a potřeb rozvoje dítěte (klinický psycholog, psychiatr, neurolog, speciální pedagog, etoped, rehabilitační pracovníci a další).
Sestaví se zakázka rodičů a následně je vypracován plán podpory rodiny, který se průběžně vyhodnocuje a, mění a doplňuje.

Raná péče dále pomáhá rodičům při volbě předškolního zařízení a jeho vyhledání.
Raná péče v neposlední řadě pomáhá rodinám uplatňovat jejich práva a zájmy, poskytuje rodinám informace o spolupráci s úřady, např. při vyřizování dávek sociální podpory, při zajištění vzdělávání dítěte.

 

Kontakty pro rodiny v lokalitě působnosti psychologické ambulance:

Raná péče APLA Jižní Čechy, z.ú., Tábor
Středisko Na Sioně, Kutná Hora (pro rodiny ve Středočeském kraji) 
Sdružení I MY (pro rodiny s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji)

Centrum Kaňka (pro rodiny s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji)

Raná péče a speciálně pedagogické centrum pro děti se zrakovými vadami Benešov:
Táborská 458, PSČ 256 01 Benešov, telefon: 224 826 860, e-mail: spc@eda.cz, www.eda.cz.