Relaxační hraní

V nejrůznějších článcích se dočteme, jak je rané dětství důležité pro rozvoj hudby a hudebního vnímání, např. The Importance of Music in Early Childhood Development.

Také víme, že hudba je velký pomocník při zklidňování a uvolňování − Benefits of Stress Relieving, Calming, Relaxing Music for the Whole Family.

V článku o vědecky podložených pozitivních účincích hudby − The Scientific Benefits of Music − se dočteme, že „stejně jako pomalá hudba zklidňuje tělo, podobně zklidňující účinek má i na mysl. Výzkumníci na Stanfordské univerzitě zjistili, že poslech hudby patrně i mění fungování mozku podobně jako léky. Vzhledem k tomu, že hudba je běžně dostupná a její pořizovací cena není vysoká, se nabízí jako bezprostřední volba při snižování stresu“.

Mezi mými dětskými klienty je řada těch, kteří mají problémy s hlukem ve vrstevnických skupinách – ve školce, ve škole. Ale nemají si JAK ani KDE od hluku odpočinout.

Znáte školku, kde paní učitelky pouští dětem hudbu při hraní nebo spaní? Nebo školy, které dětem nabízejí hudbu během přestávek?

A co taková místnost, kam si děti mohou jít poslechnut relaxační hudbu?„Jako klinická psycholožka pomáhám rodičům překonávat vývojové, psychické i emoční obtíže dětí; efektivně zvládat výchovu rozumem i srdcem.“ Příběh o mně si přečtěte tady >>