Na doporučení maminky Tomíka jsem se seznámila s programem Ropratem – Rozvoj PRAcovního TEMpa.

O co jde? Nakoukněte – Chytré hraní

„Vlastní nácvik trvá 95 dnů, ve kterých dítě denně vypracuje dva úkoly, které dohromady nezaberou více jak patnáct minut denně. Program je opatřen dvojí kontrolou, pomocí níž mohou i sami rodiče zjistit dopad nácviku. Speciální pedagogové mohou na počátku a na konci nácviku použít i test číselný čtverec.
Nácvik lze zahájit již na prvním stupni ZŠ (od devíti let), byl však s dobrým výsledkem vyzkoušen i žáky středních škol.“

www.chytrehrani.com

„Jako klinická psycholožka pomáhám rodičům překonávat vývojové, psychické i emoční obtíže dětí; efektivně zvládat výchovu rozumem i srdcem.“ Příběh o mně si přečtěte tady >>