Psychologická ambulance

Ceník služeb


Vyšetření a terapeutická spolupráce jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění při zdravotní indikaci v závislosti na rozsahu smlouvy s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

Indikací v případě výskytu psychických potíží či podezření na ně, při návrhu na provedení diferenciální diagnostiky zejména u dětí bývají emoční obtíže, problémy s chováním, opožděný vývoj psychických funkcí, opožděný vývoj řeči, pervazivní vývojové poruchy, hyperaktivita a potíže s pozorností, potíže ve výukovém procesu, deprese, tiky, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, výchovné problémy.

U dospělých bývají nejčastější indikací: demence, duševní poruchy způsobené poškozením mozku‚ poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie‚ poruchy nálady, stresové poruchy, fobie, úzkosti, dále poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, poporodní psychické potíže; poruchy osobnosti a chování.

Dále je indikováno posouzení psychického stavu při neurčitých psychických obtížích.

Prosím informujte se v rozsahu, jaký sami potřebujete, aby pro vás informace byly srozumitelné. Ráda vám dotazy zodpovím mailem, telefonicky, osobně.

V případě zájmu o spolupráci z jiného než zdravotního důvodu, např. profilování psychických funkcí, terapeutická spolupráce z nařízení soudu, je sazba 600 Kč/1 hodina.