Práce se slovy je zdánlivě stejně obyčejná jako modré nebe nebo prádlo na sňůře

Kdo jsem

Jsem registrovaná klinická psycholožka s atestací v systematické psychoterapii, akreditovaná rodinná a systemická terapeutka.

Ve své praci a vzdělávání pokračuji předatestační přípravou v dětské klinické psychologii pod vedením školitelky PhDr. Dany Krejčířové.

Od ukončení studia jednooborové psychologie na FF UK v Praze (2004) jsem absolvovala a absolvuji další vzdělávání v různých oblastech svého oboru, jednak podle profesních priorit a jednak podle svých zájmů, na něž pracovně navazuji.

Systematické vzdělání a vzdělávání:

 • Atestace z klinické psychologie, předatestační přípravu jsem absolvovala pod školitelským a supervizním vedením PhDr. Dany Krejčířové a pod supervizním vedením Mgr. Václava Šnorka
 • Atestace ze systematické psychoterapie, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik Institutu rodinné terapie v rodinné a systemické terapii akreditovaný pro zdravotnictví
 • Základní psychoterapeutický výcvik Český institut biosyntézy

 • Klíčové diagnostické a psychoterapeutické kurzy:
 • 2016: Školicí a výcvikový kurz testové metody IDS (Testcentrum Praha)
 • 2016: Školicí a výcvikový kurz testové metody SON-R (Testcentrum Praha)
 • 2015-2016: Vývojová psychopatologie(IKP Praha)
 • 2015: TAT a odvozené metody (Testcentrum Praha)
 • 2014: Developing strength through boundaries (Internationales Institut für Biosynthese, Heiden, Švýcarsko) – specializovaný kurz ve spektru biosyntézy
 • 2014: Kurz pro administraci a kódování na klinické úrovni psychodiagnostického testu pro poruchy autistického spektra ADOS-2 (Hogrefe/Beginning with A, Velká Británie)
 • 2014: Certifikovaný kurz Wechslerovy škály (IKP Praha)
 • 2014: Certifikovaný kurz v MMPI-2 (IKP Praha)
 • 2013: Certifikovaný základní kurz Rorschachovy metody (IKP Praha)
 • 2012: Psycholog ve zdravotnictví (FF UK Praha)
 • 2012: psychoterapeutický výcvik Institutu rodinné terapie v rodinné a systemické terapii Praha
 • 2011: Aspekty práce s traumatem v biosyntéze (Český institut biosyntézy)

 • Kurzy v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha:
  – Základy zdravotnické legislativy
  – Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
  – Praktická neuropsychologie
  – Specializační kurz v psychiatrii – základní psychosomatická péče
  – Specializační kurz v klinické psychologii
  – Integrace poznatků z psychodiagnostických metod

  Další:
 • 2015: Kurz forenzní psychologie (Asociace forenzních psychologů ČMS, Praha)
 • 2015: Obecná problematika soudního znalectví (VŠE IOM Praha)
 • 2015: Právní aspekty psychoterapie v rámci privátní praxe (ČAP Praha)
 • Základy biodynamické psychoterapie
 • Základní a nástavbový kurz bazální stimulace (Institut bazální stimulace)
 • Výcvikový kurz telefonické krizové intervence
 • Kurz transakční analýzy
 • Odborné sociální poradenství pro oblast manželského a rodinného poradenství
 • Dynamická skupinová terapie
 • Poruchy příjmu potravy