Zdravotnické zařízení poskytuje komplexní péči v oborech dětská klinická psychologie, klinická psychologie a psychoterapie pro děti a dospělé.

Je akreditovaným školicím pracovištěm pro obor dětská klinická psychologie. 

Pracovní tým: PhDr. Dagmar Brejlová, Mgr. Nikola Němcová 

 

Co nabízíme?

Naše práce se nejvíce věnuje těmto oblastem:

Součástí každého výstupu/zprávy z vyšetření jsou doporučení pro rodiče, školní či předškolní zařízení. V případě zájmu rodičů jim nabízíme další možnosti, vzdělávání, získávání dovedností, aby svému dítěti mohli pomoci ještě efektivněji.  

 

...