Zdravotnické zařízení poskytuje od roku 2014 komplexní péči v oborech dětská klinická psychologie, klinická psychologie a psychoterapie pro děti a dospělé.

Je akreditovaným školicím pracovištěm pro obor dětská klinická psychologie. 

 

Co nabízím?

Má práce se nejvíce věnuje těmto oblastem:

 

Součástí každého výstupu/zprávy z vyšetření jsou doporučení pro rodiče, školní či předškolní zařízení. V případě zájmu rodičů jim nabízím další možnosti – odkazy na vzdělávání, získávání dovedností, spolupráci s dalšími pracovišti -, aby svému dítěti mohli pomoci ještě efektivněji.  

 

...