Jak probíhá spolupráce?

U dětských klientů společně s rodiči a dětmi hledám cesty, jak dětem pomoci, aby se jim doma, ve škole, mezi kamarády a v životě vůbec dařilo co nejlépe.

Umím se efektivně dostat k podstatě problémů s chováním, s prožíváním a projevováním emocí, umím najít silné i slabší stránky dětí; také silné a křehčí stránky rodinného systému.

Respektuji a uznávám  rodiče jako nejbližší lidi, kteří o dítěti nejvíce vědí, mají ho nejradši. Současně respektuji, že jsou odpovědní za výchovu dítěte, takže rodičům nenutím žádná přesvědčení ani postupy.

Na základě společné práce s rodinou a individuální práce s dítětem  nabízím zpětnou vazbu a možnosti, jak se v nejbližší době dále zařídit, co zkusit udělat trochu jinak, co více podpořit, co naopak ponechat, jak je teď.

Netvrdím, že vždy všechno vyřešíme rychle nebo na prvním setkání, protože některé věci už ze své podstaty potřebují víc času, ale přistupuji k potížím a problémům přímo a efektivně. Když něco nelze řešit rychle, rozhodně můžu nabídnout, co udělat hned teď, abychom se společně posunuli dál.

A jak tedy postupujeme? 

Rodiče nejdřív poprosím o informace a vyprávění, co je provází, co již absolvovali, co potřebují vyřešit, pak se společně sejdeme, doladíme informace, které jsou nezbytné, a jdeme na společnou práci s dítětem.

Snažím se, aby děti práce bavila, s menšími to jde snáz, větší děti často přicházejí ryze z vůle rodičů, ale ani to není překážka. S malými dětmi si z pohledu pozorovatele hrajeme, s většími děláme různé úkoly.

Dospívajícím dětem zdůrazňuji, že psychologické vyšetření neznamená emoční striptýz, nemusí mi říkat nic, co nechtějí.

Na závěr se znovu sejdu s rodiči, někdy s dítětem a někdy bez něj, podle okolností. Probereme závěry, navrhnu další kroky a opatření, prodiskutujeme doporučení, možnosti. Domluvíme se, jestli či jak budeme ve spolupráci pokračovat.

K rodině pak za několik dní putuje napsaná zpráva, kde je všechno popsáno, vysvětleno, shrnuto.

Za fotografie na svých stránkách děkuji Vojtěchu Fabiánovi a Václavu Durďákovi.

U dospělých klientů vychází spolupráce buď ze společné dohody, co je jejich cílem, nebo vychází ze zadání lékařského vyšetření.

S někým spolupracujeme jednorázově, s jinými klienty dlouhodobě – podle zakázky, zájmu, motivace, možností.