U dětských klientů společně s rodiči a dětmi hledáme cesty, jak dětem pomoci, aby se jim doma, ve škole, mezi kamarády a v životě vůbec dařilo co nejlépe.

Umíme se efektivně dostat k podstatě problémů s chováním, s prožíváním a projevováním emocí, umíme najít silné i slabší stránky dětí; také silné a křehčí stránky rodinného systému.

Respektujeme a uznáváme rodiče jako nejbližší lidi, kteří o dítěti nejvíce vědí, mají ho nejradši. Současně zohledňujeme, že jsou odpovědní za výchovu dítěte, takže rodičům nenutíme žádná přesvědčení ani postupy.

Na základě společné práce s rodinou a individuální práce s dítětem nabízíme zpětnou vazbu a možnosti, jak se v nejbližší době dále zařídit, co zkusit udělat trochu jinak, co více podpořit, co naopak ponechat, jak je teď.

Sledujeme nejrůznější zdroje, hledám inspirace , materiály, webináře, semináře a další zdroje informací pro rodiče, abychom jim mohly nabízet praktická a aktuální doporučení, co mohou sami udělat.

Netvrdíme, že vždy všechno vyřešíme rychle nebo na prvním setkání, protože některé věci už ze své podstaty potřebují víc času, ale přistupujeme k potížím a problémům přímo a efektivně. Když něco nelze řešit rychle, rozhodně můžeme nabídnout, co udělat hned teď, abychom se společně posunuli dál.

     

A jak tedy postupujeme? 

Rodiče nejdřív poprosíme o informace a vyprávění, co je provází, co již absolvovali, co potřebují vyřešit, pak se společně sejdeme, doladíme informace, které jsou nezbytné, a jdeme na společnou práci s dítětem.

Snažíme se, aby děti práce pokud možno bavila, s menšími to jde snáz, větší děti často přicházejí ryze z vůle rodičů, ale ani to není překážka. S malými dětmi si z pohledu pozorovatele hrajeme, s většími děláme různé úkoly.

Dospívajícím dětem zdůrazňujeme, že psychologické vyšetření neznamená emoční striptýz, nemusí říkat nic, co nechtějí.

Na závěr se znovu sejdeme s rodiči, někdy s dítětem a někdy bez něj, podle okolností. Probereme závěry, navrhneme další kroky a opatření, prodiskutujeme doporučení, možnosti. Domluvíme se, jestli či jak budeme ve spolupráci pokračovat.

K rodině pak za několik dní putuje napsaná zpráva, kde je všechno popsáno, vysvětleno, shrnuto.

       

 

U dospělých klientů vychází spolupráce buď ze společné dohody, co je jejich cílem, nebo pramení ze zadání lékařského vyšetření.

S někým spolupracujeme jednorázově, s jinými klienty dlouhodobě – podle zakázky, zájmu, motivace, možností.

...